Aan den H. Anno, Bisschop van Keulen

1897

poem

 

Aan den H. Anno, Bisschop van Keulen

[1]

 

Gegroet, Gij dierb’re Leidsman,

Mijn Heil’ge Schutspatroon,

Die, na veel jaren strijdens,

Thans jubelt bij Gods troon.

 

U bied ik nu mijn hulde,

U wijd ik nu mijn lied;

Gij, die Gods wensch vervuldet,

Versmaad den mijne niet.

 

Neen, Keulen’s trouwe Herder,

Zal steeds mijn schreên geleîn;

Hij brenge mij steeds verder

Tot bij de Englen, rein.

 

Ja, Anno, Heil’ge Bisschop,

Geleid Gij steeds mijn schreên;

Breng mijn geluk tot ’t toppunt

In ’s Hemels heerlijkheên!

 

Anno Brandsma

 


  1. (Unauthorized) typescript of a poem from ‘Gymnasium Megen s.d.’ [NCI OP106.53]. Published as: ‘Aan den H. Anno’, Vox Carolina. Nijmeegsch Studenten Weekblad, Vol. VII-3, 16 October 1933 (Lustrum-nummer), page 16 and signed with ‘Brandsma 1897’ [NCI OP44.5].

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2024