Coëducatie

± 1920 Manuscript   MR Coëducatie [1] Er zijn er nog steeds, die daarin het ideaal zien, nog meerderen, die er heel weinig voor voelenRead More

Liturgisch Mishooren

1919 Article   Liturgisch Mishooren Naar aanleiding van een nieuw Misboek Verschillende inzichten [1] De liturgische beweging wint aan kracht. Het eene Misboek verdringt hetRead More

De Friese Almanak

Dutch translation of De Fryske Almenak by Jan K.H. van der Meer   De Friese Almanak [1] Het stond al lange tijd te gebeuren, maarRead More

De Fryske Almenak

1920 Article   De Fryske Almenak [1] It hat lang wêze scillen, mar nou is ’t dochs sa fier. Roomsk Fryslan hat syn eigen Almenak.Read More

Tot besluit nog

Dutch translation of  Ta bislút noch by Jan K.H. van der Meer   [1] Tot besluit nog een enkel woordje over Dokkum en Bonifatius. IkRead More

Ta bislút noch

1930 Concluding speech     [1] Ta bislút noch in inkeld wirdsje oer Dokkum en Bonifatius. Ik sei al det de geastdrift, dy wy toRead More

Wat het Lyceum waarborgt

1935 Article   Wat het Lyceum waarborgt [1]   De Twentsche Katholieken hadden begrepen en het ook luide uitgesproken; zij mochten niet langer dulden, datRead More

Carmel op Java

1926 Article   Carmel op Java [1] Met veel vreugde schrijf ik eenige regelen over onze Missie in Oost-Java en Madoera ter gelegenheid van deRead More

Tuinsteden

1910 An article in two parts   Tuinsteden I [1] Op blz. 259 en 400 van het 75ste deel der ‘Stimmen aus Maria Laach’ wijdtRead More

Maria Petyt

1939 An article in three parts   Maria Petyt [1] Onder de bloemen, op ons geestelijk erf geteeld, neemt een kluizenaresse bij de kerk vanRead More

Een opleiding voor Journalisten

1938 Speech   Een opleiding voor Journalisten Inleiding op een buitengewone Algemeene Vergadering van de R.K. Journalisten-vereeniging op 20 Februari 1938 te Utrecht.[1] Een voordrachtRead More

Ons Hooger Onderwijs

1936 Article   Ons Hooger Onderwijs In het nummer van 3 Oct., dat ik door afwezigheid en bezigheden eerst deze week las, ontmoette ik eenRead More

Carmelrozen

For all 134 articles in the magazine Carmelrozen see here.  

De Zalige Romaeus

1940 Article   De Zalige Romaeus [1] Voorbeeld van gebed en versterving. Trouw gezel, tot in den dood, van den H. Avertanus. Uit liefde totRead More

De Zal. Jacobinus

1940 Article   De Zal. Jacobinus [1] Een schitterend bewijs, hoe men in de nederigste bediening tot de hoogste heiligheid kan opklimmen. Uit arme oudersRead More

Z. Aloysius Rabata

1940 Article   Z. Aloysius Rabata [1] Allereerst een voorbeeld van vergevingsgezindheid. Door een belager doodelijk gewond met een pijl, trad hij dezen niet alleenRead More

De Heilige Avertanus

1940 Article   De Heilige Avertanus [1] Vier titels geven hem aanspraak op onze bijzondere vereering. Hij muntte uit in liefde tot het gebed enRead More

De Z. Dionysius van de Geboorte

1939 Article   De Z. Dionysius van de Geboorte [1] Franschman, Opper-stuurman van de Portugeesche vloot en koninklijk Cosmograaf, Ongeschoeide Carmeliet, Priester, Apostel, Martelaar. InRead More

De Z. Nonius

1938 Article   De Z. Nonius [1] Hoog wappert over zijn hoofd de legervaan van Portugal, welks onafhankelijkheid hij bevocht. Onder den strijdkreet “Voor PortugalRead More