Paulus Reinders

1911

Encyclopedic entry

 

Paulus Reinders

[1]

Reinders (Paulus), alias Reineri, ord. S. Crucis, overl. 1648 te Venraai, aldaar in het koor der parochiekerk begraven, langen tijd prior van het kruisheerenklooster te Roermond en Provinciaal-overste der kloosters in Duitschland, later der kloosters langs de Maas, in 1612 en later rector van het nonnenklooster Jeruzalem te Venraai, waar hij de vereering der H. Oda bevorderde; hij verschafte aan den Bollandist Henschen(ius), S.J., verschillende gegevens voor diens geschiedenis van de H. Oda, patrones van St. Oedenrode (Acta S.S. Belgii VI, 609, 617); eindelijk bezorgde hij op last van den magister-generaal voor de orde der kruisheeren, die tot dien tijd het Brevier der dominicanen gebruikten, de uitgave van een eigen Breviarium Patrum Ordinis S. Crucis (Luik 1625).

Vgl.: C.R. Hermans, Annales Ordinis S. Crucis (’s Hertogenb. 1858) I: 2, 42, 49vv.; III, 132–202, in het bijzonder 172, 173.

Brandsma.

 


  1. Published in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek I (1911), c. 1432.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2023