Bedevaart

1933 Encyclopedic entry   Bedevaart (Godsdienstig) [1] I. Godsdienstig. B. is het groepsgewijs trekken (Duitsch: wallen, vandaar Wallfahrt) naar een heiligdom, zoodat het daar drukRead More

Ascese

1933 Encyclopedic entry   Ascese [1] Ascese (Gr., = oefening), meer in het bijzonder de beoefening van de deugd ter vervolmaking van zichzelven, vandaar hetRead More

De Katholieke Universiteit 1932-1933

1933 Valedictory address   De Katholieke Universiteit in 1932-1933 [1] Hoogwaardige Excellenties en Bestuursleden der St. Radboudstichting, Mijne Heeren Curatoren, Professoren, Lectoren en Docenten, BibliothecarisRead More