Dokkum

1935 Encyclopedic entry   Dokkum [1] Dokkum is bijzonder bekend als de plaats van den marteldood van den H. → Bonifatius en Gezellen in 755.Read More

De vraag, waarin

1935, Niagara Falls Notes   De vraag, waarin Niagara Falls, 1935[1] De vraag, waarin het hoogtepunt van het mystieke leven moet worden gezocht in deRead More

Extase

1935 Encyclopedic entry   Extase [1] Beschrijving. Extase is in de mystiek een toestand, die het midden houdt tusschen beschouwing en visioen. Letterlijk beteekent het:Read More

Gebed

1935 Encyclopedic entry   Gebed [1] Gebed is het opstijgen van den geest tot God (Joannes Damascenus), d.i. het vrome opstijgen, dat God wil eerenRead More

Gebedenboek

1935 Encyclopedic entry   Gebedenboek [1] Hoewel het gebed is een verkeer van de ziel met God en op de eerste plaats bestaat in eenRead More

Duitsche mystiek

1935 Encyclopedic entry   Duitsche mystiek [1] Bij het eigen karakter, de eigen psyche van het Duitsche volk en de eigen stroomingen in zijn geestelijkRead More

Duisternis

1935 Encyclopedic entry   Duisternis [1] 1⁰ Goddelijke Duisternis. Wordt God dikwijls het Licht, het Eeuwige Licht genoemd, omdat Hij de bron is van alleRead More

Heldhaftigheid

1935 Speech   Heldhaftigheid [1] Men zegt, dat wij leven in een grooten tijd, een tijd van groote mannen en vrouwen, een tijd van grooteRead More