Onze Katholieke Pers

1936 Book introduction   Onze Katholieke Pers [1] Wat heeft ze moeten worstelen. Hier wordt een overzicht gegeven van die worsteling, maar met een blijRead More

The Richness of Pentecost

English translation of ‘Pinksterweelde‘ by Rolf Nepi Willemsen, O.Carm.   The Richness of Pentecost [1] Solemnity. Totus in orbe terrarum mundus exultat, sed et supernaeRead More

Pinksterweelde

1936 Conferences   Pinksterweelde [1] Hoogfeest. Totus in orbe terrarum mundus exultat, sed et supernae virtutes. Profusis gaudiis.[2] Afsluiting van den Paaschkring. De zon isRead More

De Katholieke Pers

1936 Radio speech De Katholieke Pers [1] Rede, gehouden door den Geestelijken Adviseur der R.K. Journalisten-vereniging Prof. Dr. Titus Brandsma, O. Carm. voor de K.R.O.Read More

Dierenbescherming

1936 Speech   Dierenbescherming in het schoolprogram [1] De een heeft meer gevoel voor orde en schoonheid dan de ander. Maar van de orde enRead More

Lijdensmeditaties

1936 Encyclopedic entry   Lijdensmeditaties [1] Lijdensmeditaties. Talloos zijn de vormen, waaronder in den loop der eeuwen het H. Lijden van Christus is beschouwd enRead More

Lauwheid

1936 Encyclopedic entry   Lauwheid [1] Lauwheid, in het geestelijk leven een toestand van verslapping en verflauwing na een eerste tijdperk van ijver en liefde.Read More

Joannes van het Kruis

1936 Encyclopedic entry   Joannes van het Kruis [1] Joannes van het Kruis, Heilige, Kerkleeraar, Carmeliet. *24 Juni 1542 te Fontiveros (Spanje), † 14 Dec.Read More

Geestelijke lezing

1936 Encyclopedic entry   Lezing (geestelijke) [1] Lezing, geestelijke, is in het geestelijk leven de lezing van de H. Schrift en andere godsdienstige boeken, welkeRead More