Ik zie de Hemelen open

1937 Opening speech   Ik zie de Hemelen open Woord ter Inleiding van den Feestavond ter viering van het 19de Eeuwfeest van den H. Diaken-MartelaarRead More

Martelaren van Marokko

1937 Encyclopedic entry   Martelaren van Marokko [1] (Marokko, D) Martelaren van Marokko, Heiligen, Minderbroeders. In 1219 zond de H. Franciscus vijf zijner eerste BroedersRead More

Moedeloosheid

1937 Encyclopedic entry   Moedeloosheid [1] Moedeloosheid, een verderfelijke geestelijke gesteltenis, welke voortspruit uit gebrek aan hoop en vertrouwen. Zij houdt het midden tusschen kleinmoedigheidRead More

Mystiek

1937 Encyclopaedic entry   Mystiek [1]   Mystiek, een bijzondere vereeniging van God met den mensch, waarbij deze zich Gods tegenwoordigheid bewust wordt en zichRead More