Martelaren van Marokko

1937 Encyclopedic entry   Martelaren van Marokko [1] (Marokko, D) Martelaren van Marokko, Heiligen, Minderbroeders. In 1219 zond de H. Franciscus vijf zijner eerste BroedersRead More