Vrede door ontwapening

undated notes for a speech   Vrede door ontwapening [1] <1>[2] Vreugde hier te komen spreken. Geloof, hoop, liefde. Oorlog schijnt onvermijdbaar. Menschen tot strijdRead More

Vrede

1918 Article   Vrede Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm. Oss.[1] Vrede! Woord, dat een eindeloozen jubel zou verwekken, als de gedachte, welke erRead More

Paz y amor a la paz

Spanish translation of ‘Vrede en vredelievendheid‘ by Miguel Norbert Ubarri, T.Carm.   Vrede en vredelievendheid – ´Paz y amor a la paz´ Discurso impartido enRead More

Vrede en vredelievendheid

1931 Speech   Vrede en Vredelievendheid Rede gehouden te Deventer in de Bergkerk 11 Nov. 1931.[1] Hooggeeerde wereldlijke en geestelijke autoriteiten der stad Deventer,[2] DamesRead More