Nationaal-Socialisme

undated notes for courses   Nationaal-Socialisme[1] Biomonistisch-pragmatistisch-intuitionistische wereldbeschouwing, die met deze drie woorden toch niet volkomen geteekend mag worden geacht, maar een eigen nog verderRead More

Geen Gezag dan uit God

1938 (Notes for a) Lecture   2 November: 1938[1] Geen gezag dan uit God: Vooraf gaat een fundamenteele beschouwing over oorsprong en dragers van hetRead More

Het Schoone

1906 Article   Het Schoone [1] “Ik wenschte wel te weten,” schrijft Göthe in een zijner werken, “wat muziek eigenlijk is, ik zoek er naarRead More

De studie der wijsbegeerte

1926 Announcement   De studie der wijsbegeerte aan de R.K. Universiteit. In verband met de weder-instelling van het candidaats-examen in de wijsbegeerte. In naam derRead More

De ruimte

1916 Article   De ruimte [1] Niet ten onrechte zegt Balmes, dat de ruimte voor ons zwak verstand een der diepste geheimen is. Wel meentRead More

Het begrip Wijsbegeerte

1932 Lecture   Het begrip wijsbegeerte College van Prof. Titus Brandsma O.Carm.[1] 1. Inleiding. Woord van hulde en gelukwensch. Wijsbegeerte op de eerste plaats zelfcultuur.Read More