Schietgebeden

1938 Encyclopedic entry   Schietgebeden [1] Schietgebeden (Lat.: preces jaculatroriae), korte gebeden, verzuchtingen of ontboezemingen gedurende den dag, vooral bij aanvang van eenig werk ofRead More

Gebed

1935 Encyclopedic entry   Gebed [1] Gebed is het opstijgen van den geest tot God (Joannes Damascenus), d.i. het vrome opstijgen, dat God wil eerenRead More

Gebedenboek

1935 Encyclopedic entry   Gebedenboek [1] Hoewel het gebed is een verkeer van de ziel met God en op de eerste plaats bestaat in eenRead More