Hare Kinderen

1922 Article   Hare Kinderen Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord Carm. Oss.[1]   De roem eener moeder zijn hare kinderen. Groot is de H.Read More

Teresia van Jezus (Avila)

1938 Encyclopedic entry   Teresia van Jezus (Avila) [1] Teresa van Jesus, 1⁰ (ook: T. van Avila ) Heilige, hervormster der Carmelieten-orde (zie plaat; vergelijkRead More

Mystiek en Pseudo-mystiek

1929 Speech   Mystiek en Pseudo-Mystiek Rede gehouden voor de R.K. Artsenvereeniging 9-11-’29 door Prof. Dr. Titus Brandsma, O.Carm.[1] ‘t Is feest voor U vandaagRead More

Inwendig gebed

1910 Review   Review[1] Beoefening van het Inwendig Gebed en van de Volmaaktheid volgens de H. Theresia en den H. Joannes van het Kruis, doorRead More