Paz e amor à paz

Portuguese translation of ‘Vrede en vredelievendheid’ by Bruno Castro Schröder / Ludovicus Barbara Mooren   Paz e amor à paz [1]   Amor à paz.Read More

Um sofrimento

Portuguese translation of the poem ‘Een leed’ by Bruno Castro Schröder / Ludovicus Barbara Mooren     Um sofrimento [1]   Outra vez um sofrimento[2]Read More

Friezen, omhoog

Dutch translation of Friezen, omheech by Jan K.H. van der Meer   Friezen, omhoog [1] In ons lage Friese land, op het weiland vooral, kennen wijRead More

De Friese Almanak

Dutch translation of De Fryske Almenak by Jan K.H. van der Meer   De Friese Almanak [1] Het stond al lange tijd te gebeuren, maarRead More

Tot besluit nog

Dutch translation of  Ta bislút noch by Jan K.H. van der Meer   [1] Tot besluit nog een enkel woordje over Dokkum en Bonifatius. IkRead More

En la solemne vestición

Spanish translation of ‘Bij de plechtige Inkleeding‘ by Miguel Norbert Ubarri, T.Carm.   En la solemne vestición y profesión en la Orden Tercera del CarmeloRead More

Missieliefde in Friesland

Dutch translation of Missy-ljeafde yn Fryslân by Jan K.H. van der Meer   Missieliefde in Friesland [1] Op de Missietentoonstellingen en andere gelegenheden waarop hetRead More

Mary’s motherhood of God

English translation of ‘Maria’s moederschap van God’  by Maurits Sinninghe Damsté   Mary’s motherhood of God, leading idea in the mystical life By Prof. Dr.Read More

Roomse Blijdschap

Dutch translation of ‘Roomske Blydskip‘ by Jan K.H. van der Meer   Roomse Blijdschap [1] Het is zo troosteloos in de wereld. Er wordt geklaagdRead More

Paz y amor a la paz

Spanish translation of ‘Vrede en vredelievendheid‘ by Miguel Norbert Ubarri, T.Carm.   Vrede en vredelievendheid – ´Paz y amor a la paz´ Discurso impartido enRead More

The Richness of Pentecost

English translation of ‘Pinksterweelde‘ by Rolf Nepi Willemsen, O.Carm.   The Richness of Pentecost [1] Solemnity. Totus in orbe terrarum mundus exultat, sed et supernaeRead More

Fragments Geert Grote

English translation of fragments of ‘Geert Groote’ by Susan Verkerk-Wheatley / Anne-Marie Bos   Geert Grote (fragments) [1] I His name still points to aRead More

Why do the Dutch people…

English translation of the written defence ‘Waarom verzet ….’ by Susan Verkerk-Wheatley / Anne-Marie Bos   Why do the Dutch people, especially the Catholic people,Read More

O Jesus

English translation of poem ‘O Jezus’ by Susan Verkerk-Wheatley / Anne-Marie Bos   Before the image of Jesus In prison 12/13 Feb. 1942   ORead More