Geert Grote

English translation of ‘Geert Groote’ by Susan Verkerk-Wheatley / Anne-Marie Bos  

Jan Pelgrim Pullen

English translation of fragments of the articles on Jan Pelgrim Pullen by Susan Verkerk-Wheatley / Anne-Marie Bos

O Jesus

English translation of poem ‘O Jezus’ by Susan Verkerk-Wheatley / Anne-Marie Bos