Voor leermiddelen bij het bestudeeren

Invoice

1941

[1]

Nijmegen, 30 Mei 1941

Voor leermiddelen bij het bestudeeren van de Middelnederlandsche geestelijke letterkunde of de Nederlandsche Mystiek:

voor de verzameling foto’s van Middelnederlandsche geestelijke handschriften:

dit jaar gemaakt en voor de studenten beschikbaar gesteld en in den loop van dit jaar gebruikt:

  1. 203 foto’s: Van het Spel van den Sacramente van der Nieuwen Vaert (particulier bezit te Breda)
  2. 36 foto’s: Epistola van Hendrik van Coesfeldt “De instructione iuvenum et novitorium” waarschijnlijk vertaald door Geert Groote (Landesbibliothek. Darmstadt nr. 2246)
  3. 194 foto’s Ledder van XVII graden (van Jan Mombaer) (particulier bezit: Minderbroeders te Maastricht)
  4. 198 foto’s Ruusbroec-vertalingen van Geert Grooote (Hs. Brussel, Kon. Bibl. 1486)
  5. 119 foto’s Dicta van Geert Groote en Florens Radewijnsz e.a. (vroeger Pastorie Deventer, daarna Aartsbissch. Museum Utrecht, voor catalogiseering bij P. Dr. Kruitwagen, te Rotterdam verbrand)

——-

750 foto’s. Gemiddelde prijs per foto met negatief 10 ct. Samen Fl. 75.–

 

Accoord

De Directeur van het Instituut v. Gesch. d. Nederl. Mystiek.

Brandsma

 

De voorzitter van de Faculteit v. Lett. & Wijsbegeerte.

 

 

Ontvangen van de Administratie van de R.K. Universiteit de som van Fl. 75, – Nijmegen, 30 Mei 1941.

p. Titus Brandsma, O.Carm.

 


    1. Typescript (NCI OP121.3), 1 page on stationary paper of ‘Instituut voor de geschiedenis der Nederlandsche Mystiek aan de R.K. Universtiteit te Nijmegen. Directeur: Prof. Dr. Titus Brandsma, O.Carm. Doddendaal 8 – Nijmegen Postrek. 112858’.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2024