Mildreda

1937 Encyclopedic entry   Mildreda [1] Mildreda, Heilige, Benedictines, abdis. † 13 Juli ca. 734. Zij trad in bij de Benedictinessen van de abdij MinsterRead More

Michael a S. Augustino

1937 Encyclopedic entry   Michael a S. Augustino [1] Michael a S. Augustino (van Ballaert), Carmeliet, mystiek schrijver. *15 April 1622 te Brussel, † 2Read More

Meteoor-kloosters

1937 Encyclopedic entry   Meteoor-kloosters [1] Meteoor-kloosters, ontoegankelijke kloosters, op het einde der 14e eeuw in Thessalië (Griekenland) op bergtoppen gesticht en slechts bereikbaar doorRead More

Jacob Merlo

1937 Encyclopedic entry   Jacob Merlo [1] Merlo, Jacob (Merlo-Horstius), ascetisch schrijver. * 24 Juli 1597 te Horst (Ned.-Limb.), † 21 April 1644 te Keulen.Read More

Mennas

1937 Encyclopedic entry   Mennas [1] Mennas, Heilige, meest vereerde volksheilige van Egypte. Naar de legende werd hij omstreeks 295 gemarteld. Hij schijnt in EgypteRead More

Melis van Buren

1937 Encyclopedic entry   Melis van Buren [1] Melis van Buren, ook Amilius van Buren, Amilius van Assche (bij Buren), naar de plaats zijner geboorte,Read More

Meingold

1937 Encyclopedic entry   Meingold [1] Meingold, Heilige. Volgens de legende een graaf, bij terugkeer van een pelgrimstocht van 7 jaar uit het H. LandRead More

Mechtild van Maagdenburg

1937 Encyclopedic entry   Mechtild van Maagdenburg [1] Mechtild van Maagdenburg, mystiek schrijfster. [376] * 1212 uit een oud riddergeslacht, † 1283 te Helfta. OpRead More

Maximinus van Trier

1937 Encyclopedic entry   Maximinus van Trier [1] Maximinus van Trier, Heilige, bisschop van Trier. † 12 Sept. 352 of 353 te Poitiers. Hij namRead More

Maximianus van Ravenna

1937 Encyclopedic entry   Maximianus van Ravenna [1] Maximianus van Ravenna, Heilige, bisschop van Ravenna. * 498 te Pola, † 21 of 22 Febr. 556Read More

Mauritius en Gezellen

1937 Encyclopedic entry   Mauritius en Gezellen 1937[1] Mauritius en Gezellen, Heiligen, martelaars. Op het einde der 3e eeuw liet keizer Maximianus Herculius drie aanvoerdersRead More

Marienclage

1937 Encyclopedic entry   Marienclage [1] Marienclage, klaaglied, Maria in den mond gegeven aan den voet van het Kruis met het lijk van haar GoddelijkenRead More

Maria-congressen

1937 Encyclopedic entry   Maria-congressen [1] Maria-congressen. Naast vele kleinere congressen ter eere van Maria werden op het laatst der vorige eeuw naar het voorbeeldRead More

Maria van de Menschwording

1937 Encyclopedic entry   Maria van de Menschwording 1937[1] Maria van de Menschwording, in de wereld: Barbara Aurillot, gehuwd met Pierre Acarie, heer van Montbrand,Read More

Maria van Egypte

1937 Encyclopedic entry   Maria van Egypte [1] Maria van Egypte, Heilige. † 1-2 April 421. Ook Maria de Boetvaardige genoemd. In Egypte geboren, zouRead More

Marcellinus

1937 Encyclopedic entry   Marcellinus [1] Marcellinus, (ook Marchelm genoemd) Heilige. * In Engeland, † ca. 775, waarsch. te Oldenzaal. Als knaap naar Rome gekomen,Read More

Malo

1937 Encyclopedic entry   Malo [1] Malo, Heilige, ook Maclovius, Maclou en Machutus genoemd. † Ca. 640. Hij schijnt in Wales te zijn geboren enRead More

Timotheus Maffei

1937 Encyclopedic entry   Timotheus Maffei [1] Maffei, Timotheus, prediker en Humanist. † 20 April 1470. Generaal der Reg. Kanunniken van St. Jan van Lateranen,Read More

Macrina

1937 Encyclopedic entry   Macrina [1] Macrina, Heilige. † ca. 380. Zuster van den H. Basilius den Grooten en den H. Gregorius van Nyssa, welkeRead More

Francus Lippi

1936 Encyclopedic entry   Francus Lippi [1] Lippi, Francus, Zalige, Carmeliet.* 3 Dec. 1211 te Grotto bij Siena, † 11 Dec. 1291 te Siena. HijRead More

Markward van Lindau

1936 Encyclopedic entry   Markward van Lindau [1] Lindau, 1⁰ Markward van, Franciscaan. † 1392 te Konstanz. Provinciaal der Beiersche Provincie. Beroemd prediker en schrijverRead More

Kruis van Limpias

1936 Encyclopedic entry   Kruis van Limpias [1] Limpias, Kruis van, een kruisbeeld (Cristo de la Agonia) uit de 17e eeuw boven het hoogaltaar inRead More

Levitatie

1936 Encyclopedic entry   Levitatie [1] Levitatie, in de mystiek een merkwaardig verschijnsel, meest bij extase voorkomend, waarbij de betreffende personen in mindere of meerdereRead More

Leo a S. Laurentio

1936 Encyclopedic entry   Leo a S. Laurentio [1] Leo a S. Laurentio (Maes<), Carmeliet, beroemd predikant. * 1646 of 1647 te Brussel, † 16Read More

Leo a S. Joanne

1936 Encyclopedic entry   Leo a S. Joanne [1] Leo a S. Joanne (Joannes Macé), Carmeliet. * 9 Juli 1600 te Rennes, † 30 Dec.Read More

(Voorspelling van) Lehnin

1936 Encyclopedic entry   (Voorspelling van) Lehnin [1] Lehnin, dorp in Brandenburg, met ca 2900 inw. (meest Prot.). Hier werd in 1180 het Cisterciënserklooster HimmelpfortRead More

Maria Teresia Ledóchowska

1936 Encyclopedic entry Maria Teresia Ledóchowska [1] Ledóchowska, 1⁰ Maria Teresia, gravin, zuster van W. → Ledóchowski, nicht van M. Ledóchowski. * 29 April 1863Read More

Lateldagen

1936 Encyclopedic entry   Lateldagen [1] Lateldagen, bepaalde dagen in het jaar, waarop in de kloosters oudtijds de geregelde ‘minutiones’ of aderlatingen, tot vernieuwing vanRead More

Maria Lataste

1936 Encyclopedic entry   Maria Lataste [1] Lataste, Maria, mystiek begenadigde. * 21 Febr. 1822 te Mimbaste (Fr.), † 10 Mei 1847 te Rennes. VanafRead More

Adelheid Langmann

1936 Encyclopedic entry   Adelheid Langmann [1] Langmann, Adelheid, Dominicanes † 22 Nov. 1375 in het klooster Engelthal. Met zuster Erlint en zuster Christina EbnerRead More

Geestelijke Ladder

1936 Encyclopedic entry   Geestelijke Ladder [1] Geestelijke Ladder, beeld in het geestelijk en mystiek leven om den opgang naar God te verzinnebeelden. Men spreektRead More

Geestelijke jubel

1936 Encyclopedic entry   Jubel (Geestelijke jubel) [1] Jubel. Geestelijke jubel (mystiek), een toestand der ziel, waarin deze soms na het gebed van ingekeerdheid geraaktRead More

Josephscongregratie van Mill-Hill

1936 Encyclopedic entry   Josephscongregratie van Mill-Hill [1] Josephscongregratie van Mill-Hill (Roosendaal), Sint, missiecongregratie, gesticht door kardinaal Vaughan, met voor de helft Engelsche, voor deRead More

Joannes van Oudewater

1936 Encyclopedic entry   Joannes van Oudewater [1] Joannes van Oudewater, vergriekscht Paleonydorus genoemd[2], Carmeliet. * ca. 1435 waarsch. te Oudewater, † 1507 te Mechelen,Read More

Joannes (Gerbrandsz) a Leydis

1936 Encyclopedic entry   Joannes (Gerbrandsz) a Leydis [1] Joannes (Gerbrandsz) a Leydis, schrijver van belangrijke kronieken, Carmeliet; *ca. 1440 waarsch. te Leiden, in deRead More

Irm(in)gard

1936 Encyclopedic entry   Irm(in)gard [1] Irm(in)gard[2] (Irmingarda, Ermgard), Heilige. Men noemt haar Irmingard van Zutphen naar haar afkomst, I. van Süchteln, naar het vlekRead More

Incubus

1936 Encyclopedic entry   Incubus [1] Incubus, een verschijning van den duivel om met den mensch geslachtelijk te verkeeren. Men heeft aan dezen verschijningsvorm vanRead More

Helderziendheid

1936 Encyclopedic entry   Helderziendheid [1] 1⁰. (parapsychologie) een element van het begrip → paragnosie; het op paranormale wijze waarnemen (niet te verwarren met →Read More

Heilig Uur

1936 Encyclopedic entry   Heilig Uur [1] Heilig Uur, in het bijzonder een uur van aanbidding ter gelegenheid van de[2] uitstelling van het Allerheiligste, waarbijRead More

Geur van Heiligheid

1936 Encyclopedic entry   (Heiligheid) Geur van Heiligheid [1] Geur van Heiligheid, gewoonlijk gebruikt als een figuurlijke uitdrukking voor iemands algemeene erkenning als een heilige,Read More

Duivelverschijning

1935 Encyclopedic entry   Duivelverschijning [1] Deze heeft een dubbelen vorm. Niet zelden verschijnt de geest der duisternis als een engel des lichts en menigRead More

Doodskleed

1935 Encyclopedic entry   Doodskleed [1] In verschillende streken, zooals bijv. in Beieren, is het gebruik van een doodskleed geheel verdwenen en wordt de doodeRead More

Dolmen

1935 Encyclopedic entry   Dolmen [1] ….In Ierland in de bekende dolmen te Dowth en New-Grange tusschen Slane en Drogheda aan de Boyne had verbrandingRead More

Heilige bronnen

1934 Encyclopedic entry   Bronnen (Heilige bronnen) [1] Heilige Bronnen. Reeds in de heidensche Oudheid [298] werden bronnen, welke een bijzondere zegen waren voor deRead More

Beauraing

1933 Encyclopedic entry   Beauraing [1] Beauraing, gem. In de prov. Namen, ten N.O. van Rochefort; ruim 1 800 inw., grootendeels Kath.; opp. 2 086Read More

Nicolaas van Baechem

1933 Encyclopedic entry   Baechem, Nicolaas van [1] Baechem, Nicolaas van, naar geboorteplaats ook van Egmond, * ca. 1470, † 28 Aug. 1526 te Leuven.Read More

Angelus Silesius

1933 Encyclopedic entry   Angelus Silesius [1] Angelus Silesius, vooral bekend als mystiek schrijver. Zijn eigenlijke naam is Joannes Scheffler. * 1624 te Breslau, †Read More

Alumbrados

1933 Encyclopedic entry   Alumbrados [1] Alumbrados, ook Iluminados (Verlichten) en Dejados (Verlatenen) genoemd. In het begin der 16e eeuw een groep personen, die inRead More

Altötting

1933 Encyclopedic entry   Altötting [1] Altötting, beroemdste bedevaartsoord van Beieren. In den Karolingischen tijd een koninklijke Palts. In de achthoekige, waarschijnlijk uit den KarolingischenRead More

Altomünster

1933 Encyclopedic entry   Altomünster [1] Altomünster, klooster, in Oberbayern. In 740 gesticht als Benedictijnenklooster door H. Alto met hulp van Pepijn en den H.Read More

Altmann van Passau

1933 Encyclopedic entry   Altmann van Passau [1] Altmann van Passau, Zalige, 1065 bisschop van Passau, deed veel voor de hervorming der zeden onder deRead More

Alphonsus van Madrid

1933 Encyclopedic entry   Alphonsus van Madrid [1] Alphonsus van Madrid, Franciscaan, geestelijk schrijver in de eerste helft der 16e eeuw in Spanje, vooral bekendRead More

Z. Alpais

1933 Encyclopedic entry   Alpais, Z. [1] Alpais, Zalige, kluizenares te Cudot in het diocees van Sens, leefde jaren met de H. Communie als eenigRead More

H. Alexius

1933 Encyclopedic entry   Alexius, H. [1] Alexius, H., 5e eeuw,[2] in den nacht voor zijn huwelijk het ouderlijk huis ontvlucht en naar Edessa gegaan,Read More

Alexianinnen

1933 Encyclopedic entry   Alexianinnen [1] Alexianinnen, in de M.E. gewoonlijk cellezusters of Cellietinnen, ook broodzusters of zwarte zusters genoemd, vrouwelijke tak der cellebroeders ofRead More

Alexianen

1933 Encyclopedic entry   Alexianen [1] Alexianen, in de M.E. gewoonlijk cellebroeders of Cellieten, ook arme broeders of Lollaaden[2] genoemd, ontstaan uit de Bogarden enRead More

Z. Aldobrandesca

1933 Encyclopedic entry   Aldobrandesca, Z. [1] Aldobrandesca, Zalige, op verlangen harer ouders gehuwd met Bindo Bellanti te Siena, voor- [731] beeldig echtgenoote. Na denRead More

Albertustafel

1933 Encyclopedic entry   Albanus van Engeland [1] Albanus van Engeland, Heilige, eerste Eng. martelaar, waarsch. onder Diocletianus. Volgens zijn lijdensverhaal, uit de 6e eeuw,Read More

Albanus van Mainz

1933 Encyclopedic entry   Albanus van Mainz 1933[1] Albanus van Mainz, Heilige, kwam in het begin der 5e eeuw als priester met Theonestus, eveneens priester,Read More

Albanus van Engeland

1933 Encyclopedic entry   Albanus van Engeland [1] Albanus van Engeland, Heilige, eerste Eng. martelaar, waarsch. onder Diocletianus. Volgens zijn lijdensverhaal, uit de 6e eeuw,Read More

Marghareta Maria Alacoque

1933 Encyclopedic entry   Alacoque, Marghareta Maria [1] Alacoque, H. Maria Margaretha, door God begenadigde en uitverkoren verbreidster in de nieuwere tijden van de godsvruchtRead More

Maria Aikenhead

1933 Encyclopedic entry   Aikenhead, Maria [1] Aikenhead, Maria, Eerbiedw., stichteres van de Irish Sisters of Charity (1815), ook buiten Ierland verspreid. Door de leidingRead More

Agnes van Poitiers

1933 Encyclopedic entry   Agnes van Poitiers [1] Agnes van Poitiers, Heilige, leerlinge van de H. koningin Radegundis en door deze in 560 verheven totRead More

Agnes van Hongarije

1933 Encyclopedic entry   Agnes van Hongarije [1] Agnes van Hongarije, ook A. van Oostenrijk, gemalin van koning Andreas III van Hongarije, † 13 MeiRead More