Matt Talbot

1938 Encyclopedic entry   Matt Talbot [1] Talbot, Matt (Mattaeus). * 2 Mei 1856 te Dublin, † 7 Juni 1925 te Dublin. Merkwaardig heilig werkman,Read More

Anna Maria Taigi

1938 Encyclopedic entry   Anna Maria Taigi [1] Taigi, Anna Maria, Zalige. * 29 Mei 1769 te Siena, † 9 Juni 1837 te Rome. OpRead More

Symphorosa

1938 Encyclopedic entry   Symphorosa [1] Symphorosa, Heilige, martelares. De legende plaatst haar marteldood onder keizer Hadrianus aan de via Tiburtina en verbindt dien metRead More

Stylieten

1938 Encyclopedic entry   Stylieten [1] Stylieten, kluizenaars, die na gewoonlijk eerst geruimen tijd monnik of kluizenaar te zijn geweest, hun boetvaardig leven bekroonden metRead More

Leesmeester van Straatsburg

1938 Encyclopedic entry   Leesmeester van Straatsburg [1] Straatsburg, Leesmeester van, mystiek schrijver van een in de Nederlanden in de 15e eeuw blijkens vele hss.Read More

Salome Sticken

1938 Encyclopedic entry   Salome Sticken [1] Sticken, Salome. * 1369 te Groenlo, † 17 Oct. 1449 te Diepenveen. Dochter van Herman S., die tusschenRead More

Stanislaus van Polen

1938 Encyclopedic entry   Stanislaus van Polen [1] Stanislaus van Polen, Heilige, martelaar, patroon van Polen en van het diocees Krakau. * 1030 of [77]Read More

Spiridion

1938 Encyclopedic entry   Spiridion [1] Spiridion, Heilige. Ook Spyridion en Spyridon genoemd, leefde in de 4e eeuw. Bisschop van Trimithonte op Cyprus. Ook alsRead More

Slot (in kloosters)

1938 Encyclopedic entry   Slot (in kloosters) [1] Slot, in kloosters de voor kloosterlingen voorbehouden ruimte, waarbinnen zij hun kloosterlijk leven leiden en waarbinnen anderenRead More

Simon van Trente

1938 Encyclopedic entry   Simon van Trente [1] Simon van Trente, Heilige, vereerd en dikwijls aangehaald als voorbeeld van een slachtoffer van een → ritueelenRead More

Johannes Scotus Eriugena

1938 Encyclopedic entry   Johannes Scotus Eriugena [1] Scotus Eriugena, Johannes, wijsgeer. Zijn tweede naam duidt zijn afkomst aan: ‘uit Erin’, waar hij omstr. 810Read More

Dominicus Schram

1938 Encyclopedic entry   Dominicus Schram [1] Schram, Dominicus, Benedictijn. * 24 Oct. 1722 te Bamberg, † 21 Sept. 1797 te Banz bij Bamberg. HijRead More

Alexander Sauli

1938 Encyclopedic entry   Alexander Sauli [1] Sauli, Alexander, Heilige, Barnabiet. * 15 Febr. 1534 te Milaan,† 11 Oct. 1592 te Pavia. Op 15 [Aug.]Read More

Bulla Sabbatina

1938 Encyclopedic entry   Bulla Sabbatina [1] Sabbatina, Bulla, een bulle, aan paus Joannes XXII (1322) toegeschreven, waarin deze verklaart, in een verschijning van deRead More

Joannes Petrus Pinamonti

1937 Encyclopedic entry   Joannes Petrus Pinamonti [1] Pinamonti, Joannes Petrus, Jezuïet. 27 Dec. 1632 te Pistoja, † 29 Juni 1703 te Orta (dioc. Novara).Read More

Petronilla

1937 Encyclopedic entry   Petronilla [1] Petronilla, Heilige, maagd. † Ca. 60 te Rome. Volgens een oude legende, o.a. opgenomen in de Legenda aurea, dochterRead More

Overgeving aan Gods wil

1937 Encyclopedic entry   Overgeving aan Gods Wil [1] Overgeving aan Gods wil[2], voor Ruusbroek de grondslag van het geestelijk leven, de eerste deugd, waaropRead More

Veertien noodhelpers

1937 Encyclopedic entry Veertien noodhelpers [1] Noodhelpers, Veertien, Lat.: Quatuordecim Auxiliatores, veertien heiligen, afzonderlijk vereerd als patroon tegen bijzondere kwalen, vereenigd aangeroepen in algemeenen nood.Read More

Nonnen

1937 Encyclopedic entry   Nonnen [1] Nonnen, naam voor kloosterzusters, vaak in het algemeen gebruikt, maar kerkrechtelijk eigenlijk alleen toepasselijk op zusters eener pauselijk goedgekeurdeRead More

Nonius (Alvarez) Pereira

1937 Encyclopedic entry   Nonius (Alvarez) Pereira [1] Nonius (Alvarez) Pereira, Zalige, Carmeliet. * 24 Juni 1360 te Bomjardim (Portugal), † 1 Nov. 1431 teRead More

Teresia Neumann

1937 Encyclopedic entry   Teresia Neumann [1] Neumann, Teresia, gestigmatiseerde vrouw te Konnersreuth (in Noord-Beieren)[2]. * 9 April 1898 te Konnersreuth. In haar jeugd eenRead More

Mildreda

1937 Encyclopedic entry   Mildreda [1] Mildreda, Heilige, Benedictines, abdis. † 13 Juli ca. 734. Zij trad in bij de Benedictinessen van de abdij MinsterRead More

Michael a S. Augustino

1937 Encyclopedic entry   Michael a S. Augustino [1] Michael a S. Augustino (van Ballaert), Carmeliet, mystiek schrijver. *15 April 1622 te Brussel, † 2Read More

Meteoor-kloosters

1937 Encyclopedic entry   Meteoor-kloosters [1] Meteoor-kloosters, ontoegankelijke kloosters, op het einde der 14e eeuw in Thessalië (Griekenland) op bergtoppen gesticht en slechts bereikbaar doorRead More

Jacob Merlo

1937 Encyclopedic entry   Jacob Merlo [1] Merlo, Jacob (Merlo-Horstius), ascetisch schrijver. * 24 Juli 1597 te Horst (Ned.-Limb.), † 21 April 1644 te Keulen.Read More

Mennas

1937 Encyclopedic entry   Mennas [1] Mennas, Heilige, meest vereerde volksheilige van Egypte. Naar de legende werd hij omstreeks 295 gemarteld. Hij schijnt in EgypteRead More

Melis van Buren

1937 Encyclopedic entry   Melis van Buren [1] Melis van Buren, ook Amilius van Buren, Amilius van Assche (bij Buren), naar de plaats zijner geboorte,Read More

Meingold

1937 Encyclopedic entry   Meingold [1] Meingold, Heilige. Volgens de legende een graaf, bij terugkeer van een pelgrimstocht van 7 jaar uit het H. LandRead More

Mechtild van Maagdenburg

1937 Encyclopedic entry   Mechtild van Maagdenburg [1] Mechtild van Maagdenburg, mystiek schrijfster. [376] * 1212 uit een oud riddergeslacht, † 1283 te Helfta. OpRead More

Maximinus van Trier

1937 Encyclopedic entry   Maximinus van Trier [1] Maximinus van Trier, Heilige, bisschop van Trier. † 12 Sept. 352 of 353 te Poitiers. Hij namRead More

Maximianus van Ravenna

1937 Encyclopedic entry   Maximianus van Ravenna [1] Maximianus van Ravenna, Heilige, bisschop van Ravenna. * 498 te Pola, † 21 of 22 Febr. 556Read More

Mauritius en Gezellen

1937 Encyclopedic entry   Mauritius en Gezellen 1937[1] Mauritius en Gezellen, Heiligen, martelaars. Op het einde der 3e eeuw liet keizer Maximianus Herculius drie aanvoerdersRead More

Marienclage

1937 Encyclopedic entry   Marienclage [1] Marienclage, klaaglied, Maria in den mond gegeven aan den voet van het Kruis met het lijk van haar GoddelijkenRead More

Maria-congressen

1937 Encyclopedic entry   Maria-congressen [1] Maria-congressen. Naast vele kleinere congressen ter eere van Maria werden op het laatst der vorige eeuw naar het voorbeeldRead More

Maria van de Menschwording

1937 Encyclopedic entry   Maria van de Menschwording 1937[1] Maria van de Menschwording, in de wereld: Barbara Aurillot, gehuwd met Pierre Acarie, heer van Montbrand,Read More

Maria van Egypte

1937 Encyclopedic entry   Maria van Egypte [1] Maria van Egypte, Heilige. † 1-2 April 421. Ook Maria de Boetvaardige genoemd. In Egypte geboren, zouRead More

Marcellinus

1937 Encyclopedic entry   Marcellinus [1] Marcellinus, (ook Marchelm genoemd) Heilige. * In Engeland, † ca. 775, waarsch. te Oldenzaal. Als knaap naar Rome gekomen,Read More

Malo

1937 Encyclopedic entry   Malo [1] Malo, Heilige, ook Maclovius, Maclou en Machutus genoemd. † Ca. 640. Hij schijnt in Wales te zijn geboren enRead More

Timotheus Maffei

1937 Encyclopedic entry   Timotheus Maffei [1] Maffei, Timotheus, prediker en Humanist. † 20 April 1470. Generaal der Reg. Kanunniken van St. Jan van Lateranen,Read More

Macrina

1937 Encyclopedic entry   Macrina [1] Macrina, Heilige. † ca. 380. Zuster van den H. Basilius den Grooten en den H. Gregorius van Nyssa, welkeRead More

Francus Lippi

1936 Encyclopedic entry   Francus Lippi [1] Lippi, Francus, Zalige, Carmeliet.* 3 Dec. 1211 te Grotto bij Siena, † 11 Dec. 1291 te Siena. HijRead More

Markward van Lindau

1936 Encyclopedic entry   Markward van Lindau [1] Lindau, 1⁰ Markward van, Franciscaan. † 1392 te Konstanz. Provinciaal der Beiersche Provincie. Beroemd prediker en schrijverRead More

Kruis van Limpias

1936 Encyclopedic entry   Kruis van Limpias [1] Limpias, Kruis van, een kruisbeeld (Cristo de la Agonia) uit de 17e eeuw boven het hoogaltaar inRead More

Levitatie

1936 Encyclopedic entry   Levitatie [1] Levitatie, in de mystiek een merkwaardig verschijnsel, meest bij extase voorkomend, waarbij de betreffende personen in mindere of meerdereRead More

Leo a S. Laurentio

1936 Encyclopedic entry   Leo a S. Laurentio [1] Leo a S. Laurentio (Maes<), Carmeliet, beroemd predikant. * 1646 of 1647 te Brussel, † 16Read More

Leo a S. Joanne

1936 Encyclopedic entry   Leo a S. Joanne [1] Leo a S. Joanne (Joannes Macé), Carmeliet. * 9 Juli 1600 te Rennes, † 30 Dec.Read More

(Voorspelling van) Lehnin

1936 Encyclopedic entry   (Voorspelling van) Lehnin [1] Lehnin, dorp in Brandenburg, met ca 2900 inw. (meest Prot.). Hier werd in 1180 het Cisterciënserklooster HimmelpfortRead More

Maria Teresia Ledóchowska

1936 Encyclopedic entry Maria Teresia Ledóchowska [1] Ledóchowska, 1⁰ Maria Teresia, gravin, zuster van W. → Ledóchowski, nicht van M. Ledóchowski. * 29 April 1863Read More

Lateldagen

1936 Encyclopedic entry   Lateldagen [1] Lateldagen, bepaalde dagen in het jaar, waarop in de kloosters oudtijds de geregelde ‘minutiones’ of aderlatingen, tot vernieuwing vanRead More

Maria Lataste

1936 Encyclopedic entry   Maria Lataste [1] Lataste, Maria, mystiek begenadigde. * 21 Febr. 1822 te Mimbaste (Fr.), † 10 Mei 1847 te Rennes. VanafRead More

Adelheid Langmann

1936 Encyclopedic entry   Adelheid Langmann [1] Langmann, Adelheid, Dominicanes † 22 Nov. 1375 in het klooster Engelthal. Met zuster Erlint en zuster Christina EbnerRead More

Geestelijke Ladder

1936 Encyclopedic entry   Geestelijke Ladder [1] Geestelijke Ladder, beeld in het geestelijk en mystiek leven om den opgang naar God te verzinnebeelden. Men spreektRead More

Geestelijke jubel

1936 Encyclopedic entry   Jubel (Geestelijke jubel) [1] Jubel. Geestelijke jubel (mystiek), een toestand der ziel, waarin deze soms na het gebed van ingekeerdheid geraaktRead More

Josephscongregratie van Mill-Hill

1936 Encyclopedic entry   Josephscongregratie van Mill-Hill [1] Josephscongregratie van Mill-Hill (Roosendaal), Sint, missiecongregratie, gesticht door kardinaal Vaughan, met voor de helft Engelsche, voor deRead More

Joannes van Oudewater

1936 Encyclopedic entry   Joannes van Oudewater [1] Joannes van Oudewater, vergriekscht Paleonydorus genoemd[2], Carmeliet. * ca. 1435 waarsch. te Oudewater, † 1507 te Mechelen,Read More

Joannes (Gerbrandsz) a Leydis

1936 Encyclopedic entry   Joannes (Gerbrandsz) a Leydis [1] Joannes (Gerbrandsz) a Leydis, schrijver van belangrijke kronieken, Carmeliet; *ca. 1440 waarsch. te Leiden, in deRead More

Irm(in)gard

1936 Encyclopedic entry   Irm(in)gard [1] Irm(in)gard[2] (Irmingarda, Ermgard), Heilige. Men noemt haar Irmingard van Zutphen naar haar afkomst, I. van Süchteln, naar het vlekRead More

Incubus

1936 Encyclopedic entry   Incubus [1] Incubus, een verschijning van den duivel om met den mensch geslachtelijk te verkeeren. Men heeft aan dezen verschijningsvorm vanRead More

Helderziendheid

1936 Encyclopedic entry   Helderziendheid [1] 1⁰. (parapsychologie) een element van het begrip → paragnosie; het op paranormale wijze waarnemen (niet te verwarren met →Read More

Heilig Uur

1936 Encyclopedic entry   Heilig Uur [1] Heilig Uur, in het bijzonder een uur van aanbidding ter gelegenheid van de[2] uitstelling van het Allerheiligste, waarbijRead More

Geur van Heiligheid

1936 Encyclopedic entry   (Heiligheid) Geur van Heiligheid [1] Geur van Heiligheid, gewoonlijk gebruikt als een figuurlijke uitdrukking voor iemands algemeene erkenning als een heilige,Read More