De studie der wijsbegeerte

1926 Announcement   De studie der wijsbegeerte aan de R.K. Universiteit. In verband met de weder-instelling van het candidaats-examen in de wijsbegeerte. In naam derRead More

Missy-ljeafde yn Fryslân

undated (1923-1924) Manuscript (Frisian)   Missy-ljeafde yn Fryslân [1] Op de Missy-tentoanstellingen en oare gelegenheden, hwerop it Roomske libben nei foaren komt, sa by deRead More

Scintilla animae

undated study   Scintilla animae – Het vonkje der Ziel [1] Sterk leefde in de mystieken de overtuiging, dat God in ons woont als onzeRead More

Mijn Dagorde

1942, Scheveningen   Mijn dagorde [1] Nunc lege, nunc ora, nunc cum fervore labora Sic fiet hora brevis et labor ipse levis.[2] De eerste dagenRead More

Kruiswegmeditaties

1942, Scheveningen Meditations   Kruiswegmeditaties Manuscript[1] [2] 1ste Statie. Jezus wordt veroordeeld tot den Kruisdood O Jezus, wat een ondank en miskenning, dat het volk,[3]Read More

Waarom verzet

1942, Scheveningen Written defence   Waarom verzet zich het Nederlandsche volk, met name het Katholieke volksdeel, tegen de N.S.B.? [1] Waarom verzet zich het NederlandscheRead More

Mijn cel

1942, Scheveningen   Mijn cel [1] Cella continuata dulcescit. De cel wordt zoeter, naarmate ze trouwer wordt bewoond. Prof. van Ginneken heeft wel sterk deRead More

Inwendig gebed

1910 Review   Review[1] Beoefening van het Inwendig Gebed en van de Volmaaktheid volgens de H. Theresia en den H. Joannes van het Kruis, doorRead More