Teresia van Jezus (Avila)

1938 Encyclopedic entry   Teresia van Jezus (Avila) [1] Teresa van Jesus, 1⁰ (ook: T. van Avila ) Heilige, hervormster der Carmelieten-orde (zie plaat; vergelijkRead More

Hereenigingsdagen Nijmegen

1930 Introductions & words of thanks   Hereenigingsdagen Nijmegen 26-27-28-29 April 1930 [1]   ↑ Four typescripts (NCI OP94-4.5.6.7) of introductions and words of thanksRead More

De Internationale Bidweek

1934 Radio speech   De Internationale Bidweek III. De blijde hoop op Hereeniging onder de hulp van de Moeder van Altijddurenden Bijstand[1] Hooggeachte Luisteraars, metRead More

23 en 24 Jan. Studiedagen

1940 Notes   23 en 24 Jan. Studiedagen [1] 24 Byzantijnsche Liturgie Muziek (Paters Augustijnen) Concelebratie P. Capucijnen, Paters Benedictijnen P. Redempt. enz. Nederlandsche OrientalistenRead More

Pater van Keulen

1941 Solemn speech   Pater van Keulen [1]   Zijn naam klinkt sinds jaren als een program. Wie zijn naam hoort, denkt aan het ApostolaatRead More

Ik ben met U

1930 Sermon   Ik ben met U [1] Ik ben met U.[2] Onder de vele gedachten, welke zich op een dag als heden aan mijRead More

Brugman. Leven en werken

6 April 1942 Speech MR Brugman. Leven en werken [1] “Praten als Brugman” Wie was dat? Een volksredenaar uit de 15de eeuw, Franciscaan of Minderbroeder.Read More

Vrede

1918 Article   Vrede Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm. Oss.[1] Vrede! Woord, dat een eindeloozen jubel zou verwekken, als de gedachte, welke erRead More

Uit het water gered

1918 Article   Uit het water gered Door Pater Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm. Oss.[1] Talloos zijn de verhalen over reddingen uit het water, toegeschrevenRead More

Onkwetsbaar

1918 Article   Onkwetsbaar. Een episode uit de geschiedenis van het beleg van Breda in 1624 – 1625 Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm.Read More

Meester en leerling

1914 An article in two parts   Meester en leerling Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm. Oss.[1] Als men in Mantua op Allerheiligendag deRead More

In wird fen bliidens

1938 Foreword (Frisian)   In wird fen bliidens [1] lt docht ús Friezen goed, det troch dit boek it libben fen ús greate Apostel BonifatiusRead More

Het Eerherstel der Friezen

1927 Speech   Het Eerherstel der Friezen [1] Tot de meest geestdriftige oogenblikken van de mooie Bonifatius’ dagen mag zonder gevaar voor tegenspraak de huldeRead More