Leo a S. Joanne

1936 Encyclopedic entry   Leo a S. Joanne [1] Leo a S. Joanne (Joannes Macé), Carmeliet. * 9 Juli 1600 te Rennes, † 30 Dec.Read More

(Voorspelling van) Lehnin

1936 Encyclopedic entry   (Voorspelling van) Lehnin [1] Lehnin, dorp in Brandenburg, met ca 2900 inw. (meest Prot.). Hier werd in 1180 het Cisterciënserklooster HimmelpfortRead More

Maria Teresia Ledóchowska

1936 Encyclopedic entry Maria Teresia Ledóchowska [1] Ledóchowska, 1⁰ Maria Teresia, gravin, zuster van W. → Ledóchowski, nicht van M. Ledóchowski. * 29 April 1863Read More

Lateldagen

1936 Encyclopedic entry   Lateldagen [1] Lateldagen, bepaalde dagen in het jaar, waarop in de kloosters oudtijds de geregelde ‘minutiones’ of aderlatingen, tot vernieuwing vanRead More

Maria Lataste

1936 Encyclopedic entry   Maria Lataste [1] Lataste, Maria, mystiek begenadigde. * 21 Febr. 1822 te Mimbaste (Fr.), † 10 Mei 1847 te Rennes. VanafRead More

Adelheid Langmann

1936 Encyclopedic entry   Adelheid Langmann [1] Langmann, Adelheid, Dominicanes † 22 Nov. 1375 in het klooster Engelthal. Met zuster Erlint en zuster Christina EbnerRead More

Geestelijke Ladder

1936 Encyclopedic entry   Geestelijke Ladder [1] Geestelijke Ladder, beeld in het geestelijk en mystiek leven om den opgang naar God te verzinnebeelden. Men spreektRead More

Geestelijke jubel

1936 Encyclopedic entry   Jubel (Geestelijke jubel) [1] Jubel. Geestelijke jubel (mystiek), een toestand der ziel, waarin deze soms na het gebed van ingekeerdheid geraaktRead More

Josephscongregratie van Mill-Hill

1936 Encyclopedic entry   Josephscongregratie van Mill-Hill [1] Josephscongregratie van Mill-Hill (Roosendaal), Sint, missiecongregratie, gesticht door kardinaal Vaughan, met voor de helft Engelsche, voor deRead More

Joannes van Oudewater

1936 Encyclopedic entry   Joannes van Oudewater [1] Joannes van Oudewater, vergriekscht Paleonydorus genoemd[2], Carmeliet. * ca. 1435 waarsch. te Oudewater, † 1507 te Mechelen,Read More

Joannes (Gerbrandsz) a Leydis

1936 Encyclopedic entry   Joannes (Gerbrandsz) a Leydis [1] Joannes (Gerbrandsz) a Leydis, schrijver van belangrijke kronieken, Carmeliet; *ca. 1440 waarsch. te Leiden, in deRead More

Irm(in)gard

1936 Encyclopedic entry   Irm(in)gard [1] Irm(in)gard[2] (Irmingarda, Ermgard), Heilige. Men noemt haar Irmingard van Zutphen naar haar afkomst, I. van Süchteln, naar het vlekRead More

Incubus

1936 Encyclopedic entry   Incubus [1] Incubus, een verschijning van den duivel om met den mensch geslachtelijk te verkeeren. Men heeft aan dezen verschijningsvorm vanRead More

Helderziendheid

1936 Encyclopedic entry   Helderziendheid [1] 1⁰. (parapsychologie) een element van het begrip → paragnosie; het op paranormale wijze waarnemen (niet te verwarren met →Read More

Heilig Uur

1936 Encyclopedic entry   Heilig Uur [1] Heilig Uur, in het bijzonder een uur van aanbidding ter gelegenheid van de[2] uitstelling van het Allerheiligste, waarbijRead More

Geur van Heiligheid

1936 Encyclopedic entry   (Heiligheid) Geur van Heiligheid [1] Geur van Heiligheid, gewoonlijk gebruikt als een figuurlijke uitdrukking voor iemands algemeene erkenning als een heilige,Read More

Duivelverschijning

1935 Encyclopedic entry   Duivelverschijning [1] Deze heeft een dubbelen vorm. Niet zelden verschijnt de geest der duisternis als een engel des lichts en menigRead More

Doodskleed

1935 Encyclopedic entry   Doodskleed [1] In verschillende streken, zooals bijv. in Beieren, is het gebruik van een doodskleed geheel verdwenen en wordt de doodeRead More

Dolmen

1935 Encyclopedic entry   Dolmen [1] ….In Ierland in de bekende dolmen te Dowth en New-Grange tusschen Slane en Drogheda aan de Boyne had verbrandingRead More

Heilige bronnen

1934 Encyclopedic entry   Bronnen (Heilige bronnen) [1] Heilige Bronnen. Reeds in de heidensche Oudheid [298] werden bronnen, welke een bijzondere zegen waren voor deRead More

Beauraing

1933 Encyclopedic entry   Beauraing [1] Beauraing, gem. In de prov. Namen, ten N.O. van Rochefort; ruim 1 800 inw., grootendeels Kath.; opp. 2 086Read More

Nicolaas van Baechem

1933 Encyclopedic entry   Baechem, Nicolaas van [1] Baechem, Nicolaas van, naar geboorteplaats ook van Egmond, * ca. 1470, † 28 Aug. 1526 te Leuven.Read More

Angelus Silesius

1933 Encyclopedic entry   Angelus Silesius [1] Angelus Silesius, vooral bekend als mystiek schrijver. Zijn eigenlijke naam is Joannes Scheffler. * 1624 te Breslau, †Read More

Alumbrados

1933 Encyclopedic entry   Alumbrados [1] Alumbrados, ook Iluminados (Verlichten) en Dejados (Verlatenen) genoemd. In het begin der 16e eeuw een groep personen, die inRead More

Altötting

1933 Encyclopedic entry   Altötting [1] Altötting, beroemdste bedevaartsoord van Beieren. In den Karolingischen tijd een koninklijke Palts. In de achthoekige, waarschijnlijk uit den KarolingischenRead More

Altomünster

1933 Encyclopedic entry   Altomünster [1] Altomünster, klooster, in Oberbayern. In 740 gesticht als Benedictijnenklooster door H. Alto met hulp van Pepijn en den H.Read More

Altmann van Passau

1933 Encyclopedic entry   Altmann van Passau [1] Altmann van Passau, Zalige, 1065 bisschop van Passau, deed veel voor de hervorming der zeden onder deRead More

Alphonsus van Madrid

1933 Encyclopedic entry   Alphonsus van Madrid [1] Alphonsus van Madrid, Franciscaan, geestelijk schrijver in de eerste helft der 16e eeuw in Spanje, vooral bekendRead More

Z. Alpais

1933 Encyclopedic entry   Alpais, Z. [1] Alpais, Zalige, kluizenares te Cudot in het diocees van Sens, leefde jaren met de H. Communie als eenigRead More

H. Alexius

1933 Encyclopedic entry   Alexius, H. [1] Alexius, H., 5e eeuw,[2] in den nacht voor zijn huwelijk het ouderlijk huis ontvlucht en naar Edessa gegaan,Read More

Alexianinnen

1933 Encyclopedic entry   Alexianinnen [1] Alexianinnen, in de M.E. gewoonlijk cellezusters of Cellietinnen, ook broodzusters of zwarte zusters genoemd, vrouwelijke tak der cellebroeders ofRead More

Alexianen

1933 Encyclopedic entry   Alexianen [1] Alexianen, in de M.E. gewoonlijk cellebroeders of Cellieten, ook arme broeders of Lollaaden[2] genoemd, ontstaan uit de Bogarden enRead More

Z. Aldobrandesca

1933 Encyclopedic entry   Aldobrandesca, Z. [1] Aldobrandesca, Zalige, op verlangen harer ouders gehuwd met Bindo Bellanti te Siena, voor- [731] beeldig echtgenoote. Na denRead More

Albertustafel

1933 Encyclopedic entry   Albanus van Engeland [1] Albanus van Engeland, Heilige, eerste Eng. martelaar, waarsch. onder Diocletianus. Volgens zijn lijdensverhaal, uit de 6e eeuw,Read More

Albanus van Mainz

1933 Encyclopedic entry   Albanus van Mainz 1933[1] Albanus van Mainz, Heilige, kwam in het begin der 5e eeuw als priester met Theonestus, eveneens priester,Read More

Albanus van Engeland

1933 Encyclopedic entry   Albanus van Engeland [1] Albanus van Engeland, Heilige, eerste Eng. martelaar, waarsch. onder Diocletianus. Volgens zijn lijdensverhaal, uit de 6e eeuw,Read More

Marghareta Maria Alacoque

1933 Encyclopedic entry   Alacoque, Marghareta Maria [1] Alacoque, H. Maria Margaretha, door God begenadigde en uitverkoren verbreidster in de nieuwere tijden van de godsvruchtRead More

Maria Aikenhead

1933 Encyclopedic entry   Aikenhead, Maria [1] Aikenhead, Maria, Eerbiedw., stichteres van de Irish Sisters of Charity (1815), ook buiten Ierland verspreid. Door de leidingRead More

Agnes van Poitiers

1933 Encyclopedic entry   Agnes van Poitiers [1] Agnes van Poitiers, Heilige, leerlinge van de H. koningin Radegundis en door deze in 560 verheven totRead More

Agnes van Hongarije

1933 Encyclopedic entry   Agnes van Hongarije [1] Agnes van Hongarije, ook A. van Oostenrijk, gemalin van koning Andreas III van Hongarije, † 13 MeiRead More

H. Agnes

1933 Encyclopedic entry   Agnes, H. [1] Agnes, Heilige, martelares te Rome, waarschijnlijk nog onder Valerianus in het midden der 3e of anders onder DiocletianusRead More

H. Agatha

1933 Encyclopedic entry   Agatha, H. [1] Agatha, Heilige, een der beroemdste en meest vereerde Heiligen der oude Kerk, wier naam in den canon derRead More

H. Afra

1933 Encyclopedic entry   Afra, H. [1] Afra, Heilige, martelares uit de vervolging van Diocletiaan, volgens sommigen te Augusta aan den Euphraat, meer waar- [517]Read More

H. Adeltrudis

1933 Encyclopedic entry   Adeltrudis, H. [1] Adeltrudis, Heilige, ook Aldetrudis,[2] dochter van den H. Vincentius Madelgarius en de H. Waldetrudis, welke een zuster wasRead More

H. Adelgundis

1933 Encyclopedic entry   Adelgundis, H. [1] Adelgundis, Heilige, stichteres en abdis van het dubbel-klooster Maubeuge sur Sambre, leerlinge van den H. Amandus, uit wiensRead More

H. Adela

1933 Encyclopedic entry   Adela, H. [1] Adela, 1⁰ Heilige, ook Adula en Adolana, dochter van koning Dagobert II en grootmoeder van abt Gregorius vanRead More

Adalgoz van Veltheim

1933 Encyclopedic entry   Adalgoz van Veltheim [1] Adalgoz van Veltheim, 1088 domproost van Halberstadt, 1107 aartsbisschop van Maagdenburg, bevorderaar van een heiliger leven derRead More

Amandus Acker

1933 Encyclopedic entry   Acker, Amandus [1] Acker, 1⁰ Amandus, provinciaal der paters van den H. Geest in Duitschland, nadat hij eerst als missionaris inRead More

Abraham Abulafia

1933 Encyclopedic entry   Abulafia, Abraham [1] Abulafia, Abraham, verbreider van fantastische mythische theorieën omtrent het einde der 13e eeuw, vooral in Italië en Spanje,Read More

Willem Jan Aalders

1933 Encyclopedic entry   Aalders, Willem Jan [1] Aalders, Willem Jan, hoogleeraar te Groningen in de Wijsbegeerte van den Godsdienst. Bevorderaar van het onderwijs opRead More

Onze Koningin

1935 Article   Onze Koningin [1] Wij eeren Wilhelmina, de Koningin der Nederlanden. Wij eeren Haar temeer, omdat zij als Koningin – haar invloed isRead More

De Z. Nonius

1919 Article   De Z. Nonius Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm. Oss.[1] Hoog wappert over zijn hoofd de legervaan van Portugal, welks onafhankelijkheidRead More

‘Smelne’

1944 Article   ‘Smelne’ (Het klooster te Smalle Ee)[1] Al vierde Drachten in 1941 een eeuwfeest van driehonderd jaren, dat wil natuurlijk niet zeggen, datRead More

Nationaal-Socialisme

undated notes for courses   Nationaal-Socialisme[1] Biomonistisch-pragmatistisch-intuitionistische wereldbeschouwing, die met deze drie woorden toch niet volkomen geteekend mag worden geacht, maar een eigen nog verderRead More