Beauraing

1933

Encyclopedic entry

 

Beauraing

[1]

Beauraing, gem. In de prov. Namen, ten N.O. van Rochefort; ruim 1 800 inw., grootendeels Kath.; opp. 2 086 ha; landbouw, steengroeven. Merkwaardigheid: oud kasteel. Plaats, waar vijf kinderen uit de familiën Voisin en Degeimbre en later nog de arbeider Tilman Côme verklaren[2] de Allerheiligste Maagd Maria te hebben gezien, en gehoord in den loop der maanden Nov., Dec. 1932 en Jan. 1933. Naar aanleiding daarvan buitengewoon talrijke toevloed[3] van pelgrims. Bouw eener groote kerk in voorbereiding. Wat de waarde der visioenen en genezingen betreft, achten godgeleerden van naam nog de grootste reserve geboden. Men doet goed, daaraan niet te groote waarde te hechten. Onafhankelijk daarvan kan men echter vrij Maria ter plaatse vereeren.

Ghoos/Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. IV. c. 189. The NCI preserves the typescript.
  2. The typescript does not mention this workman.
  3. In the typescript: ‘invloed’.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022