Spiridion

1938

Encyclopedic entry

 

Spiridion

[1]

Spiridion, Heilige. Ook Spyridion en Spyridon genoemd, leefde in de 4e eeuw. Bisschop van Trimithonte op Cyprus. Ook als bisschop bleef hij het ambt van schaapsherder waarnemen. Hij is gehuwd geweest en had een dochter Irene, die hij ter aanwijzing van verborgen geleend geld uit haar graf zou hebben opgeroepen. Aan het hof van keizer Constans te Antiochië zou hij, door een hoveling in het gezicht geslagen, terstond zijn andere wang hebben aangeboden. Op het Concilie van Nicea sprak hij tegen de Arianen. Zijn lichaam werd later naar het eiland Corfu overgebracht en daar staande in een schrijn vereerd. In de Byzantijnsche Kerk is zijn nagedachtenis in hooge vereering, in Piraeus houdt men op zijn feest plechtige processies. De Orde der Carmelieten heeft deze vereering naar het Westen overgebracht en vereert in hem een harer voorbeelden. Zijn feest wordt in de Byzantijnsche Kerk gevierd op 12 Dec., in de Orde van Carmel op 14 December.

Lit.: Migne, Patr. Lat. (dl. 69 en 116); Migne, Patr. Graeca (dl. 65), Acta Sanct. Propylaeum Nov.; Joh. Georg v Saksen, Der hl. Sp. (1913); Lex. f. Theol. u. Kirche (IX)

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXI., c. 812. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022