Letter to Aalberse II

1905

Letter


Letter to Aalberse II

[1]

Osch

9 Febr. 1905 [2]

Hoogedelgestrenge Heer,

Met groote belangstelling las ik in het laatste nummer van het K.S.W. [3] een vermelding dat in bewerking was het plan van een internationaal sociologisch tijdschrift. Zou UHEG daarover nog eenige nadere inlichtingen kunnen geven bijv. ook of het voor Nederland verschijnt.

Is U verder voor het K.S.W. dienstig een artikel dat feitelijk een omwerking is der Discorsi van Mgr. Radini-Tedeschi over het standpunt der priesters in het sociale leven? (vermeld eveneens in het laatste nummer.) [4]

En voor “Uit Tijdschriften” een vertaling van het artikel van Pater H. Pesch in de Stimmen aus Maria Laach (65ste deel 1903) [2]Reform des Wohnungswesens” (20 bl.) [5]

De plaatsing heeft zeker van mijn kant geen haast, zelfs liever niet voor Juli-Augustus.

Eindelijk nog de vraag: Doe ik goed bij “Futura” uit te geven (ook liefst omstreeks Augustus) een vrije bewerking van: Dr. L. Cossa, Primi Elementi di Economia Sociale (in den geest van de duitsche bewerking van Dr. E. Moormeister.) (+/- 200 bl. druk.) Voor conditiën en overeenkomst zal ik me wel te vervoegen hebben bij den Heer A. Smits? [6]

UHEG kan mij alles beantwoorden – zoo dit tenminste voor het eerste puntje gewenscht is – in de correspondentie K.S.W.

Met de meeste hoogachting van UHEG de dw. dr. [7]

in Christo,

fr. Titus Brandsma.

Ord. Carm


  1. Titus Brandsma, "Brief aan Aalberse", 09-02 1905, Aalberse Archives Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen, no. 302 p. 6-7.
  2. The date is not written very clearly. But the letter must be dated in 1905, as in August 1905, Titus refers again to this letter, saying he wrote this half a year earlier.
  3. Abbreviation for Katholiek Sociaal Weekblad.
  4. This was later published as Titus Brandsma, "Mgr Radini-Tedeschi over de plaats van de priester in het sociale leven," Katholiek Sociaal Weekblad 5, no. 2 (1906): 18-20.
  5. It is not yet known if Titus has indeed published this.
  6. Further correspondence shows that Titus did not translate this work, but Oscar Pyfferoen's Het kiesrecht in Europa [Suffrage in Europe] Leiden: Futura, 1908.
  7. Abbreviation for 'Uw Hoog Edel Geleerde de dienstwaardige dienaar.'

© Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen

Published: Ineke Cornet, Titus Brandsma Instituut 2020